طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک
29
دی

طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک

دکوراسیون داخلی نئوکلاسیک

طراحی دکوراسیون داخلی به سبک نئوکلاسیک،سبکی با شکوه و بسیار فاخر است. در این سبک طراحی از جزئیات سبک کلاسیک با رویکردی مدرن استفاده گردیده است. اگر بخواهیم طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک را به اختصار توضیح دهیم. می توان گفت شالوده اصلی این سبک  کلاسیک است به صورتی که با سادگی مدرن تلفیق گردیده است.

شکل کلی سبک نئوکلاسیک از لحاظ ساختاری و همچنین بعضی از لوازم خانه برگرفته از سبک کلاسیک است و به طرز هوشمندانه ای با عناصر مدرن ترکیب شده است. این سبک تلفیقی بین کلاسیک و مدرن است.

تاریخچه معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک در قرن 18 و 19 به اوج خود رسید و از مهمترین سبک های قرن خود بود ولی اوایل قرن 20 کمی مورد بی توجهی قرار گرفت و کم کم به فراموشی سپرده میشد ولی چون رهبران حکومتهای دیکتاتوری همچون موسولینی، استالین و هیتلر علاقه به این سبک داشتند. از طرفی دیگر نمایشگاهی در لندن برگزار شده بود به نام نابودی خانه های حومه شهر و به بررسی از بین رفتن سبک کلاسیک در حومه شهر و ایجاد خانه های مدرن می پرداخت و اینگونه شد که بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن پرداخته شد دوباره سبک نئوکلاسیک مطرح گردید.

معماران نئوکلاسیک همچون سبک پست مدرن به گذشته توجه دارند، ولی اختلاف فاحشی بین این دو سبک نسبت به تاریخ معماری وجود دارد. سبک پست مدرن در پی هویت انسانها است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آنها به عنوان بخشی از هویت آن ملت است. لذا سبک پست مدرن، تاریخ فرهنگی و کالبدی و زبان معماری هر ملتی را در معماری خود آن منطقه نمایش می دهد.

تغییر دکوراسیون آشپزخانه
بیشتر بخوانید

درصورتی که این نمایش به صورت تقلید گونه از گذشته نمی باشد، بلکه به هویت انسانها مربوط می باشد و در ساختمان های پست مدرن به روز می گردد و بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت مدرن  ظاهر می گردد. در سبک نئوکلاسیک از عناصر ساده و امروزی در طرح استفاده می گردد. ظرافت بیشتر و طرح های ساده تر در این سبک به چشم می خورد. مزیتی که در این سبک وجود دارد آن است که در انتخاب وسایل و اجسام دکوراتیو هیچ محدودیتی برای طراح وجود ندارد و میتواند المان های مختلف را از دکوراسیون مدرن و کلاسیک در کنار هم قرار داده و به زیبایی ست کند.

طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک         طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک

ویژگی های طراحی داخلی به سبک نئوکلاسیک

1. تقارن از ویژگی های این سبک است.
2. استفاده از وسایل دکوراتیو و مبلمان مدرن.
3. استفاده از قاب عکس با طرح حیوان.
4. استفاده از دیوار کوب های ساده و مدرن.